ПРИ РАЗТОВАРВАНЕТО: Голяма част от торовете от заседналия кораб падат в морето