Втората пенсия - пожизнена, разсрочена или еднократна