Новите изисквания на ЕС за повишаване на МРЗ: Как може да бъде приложена в България