Драмата е пълна, Кристиан Димитров изравни за Ботев