Проф. Балтов: Има нужда от строги мерки за две седмици