БНБ отчита ръст на депозитите и спад на кредитите за жилище