Братя Капранови: Ако трябва да се умира, най-добре е с оръжие в ръце