Пациенти с кръвотечение след прием на лекарства по собствена преценка