ДИРИГЕНТЪТ И НЕГОВИЯТ ХОР: 25 години женски хор "Ваня Монева"