“Темата на NOVA“: Закони на планината (03.02.2019)