Чобанов: Казусът с Кирил Петков нарушава Конституцията