Настаниха майка и децата й в мизерно общинско жилище