СЛЕД КАДРИТЕ С РАБОТНИК, ЧУПЕЩ ЖЪЛТО ПАВЕ: Увредена ли е отново ценната настилка