ОНЛАЙН РЕГИСТЪР: Как IT секторът се включва в борбата с COVID-19?