Банкси предлага свои творби за отговор на въпроса "Защо изкуството има значение?"