Установиха кой замърси река Марица и изтрови голямо количество риба