Продължава издирването на момчето, паднало в микроязовир край Пловдив