Медицински сестри с позиция след агресията над медицински екип във Варна