Учениците от 7 и 12 клас се връщат в училище само за матурите