ПОЛИТИЧЕСКИ ОБВИНЕНИЯ: Защитило ли е правителството интересите на превозвачите ни?