МС РЕШИ: Ще продължим да изнасяме продукти от руски петрол и след 5 декември