Радостта на Франк Лампард насред \"Театъра на мечтите\"