Обитателите на блок в Русе се оплакват от съсед, който сам си направил котел за парно