„Темата на NOVA” в аванс: Възможната интеграция на ромите