Производители: Ако токът за бизнеса поскъпне, цената на хляба скача с 10%