Порои с гръмотевици и опасност от наводнения в 7 области