Алекс Гърдева: Всеки един човек изпада в хипноза до 16 пъти на ден