Партиите представиха кандидатите си за членове на ЦИК