Турско робство или съжителство – бунт срещу новите учебни програми