Какви са мотивите на Щаба за отпадане на част от мерките?