Известни личности помагат за изграждането на водно-рехабилитационен център в Русе