Какви са мотивите на българите, участвали в шпионска афера в Лондон