Севлиевски: Цените на това зависят от начина ни на гласуване