Полина Карастоянова: Туризмът е поле на икономическа дипломация