Недялков: Треньорът внесе самочувствие и увереност, които ни липсваха