Консерватизъм в модерни времена: Първият годишник за консервативна мисъл