Единият от нападателите на детето в Сотиря блудства с жертва и преди месец