Очаква се засилен трафик в последния работен ден преди празниците