Чобанов: Добавките от 120 лв. не са купуване на гласове