ТРЕТАТА ВЪЛНА: Разказ за денонощната битка на живот и смърт