Какъв е психологическият профил на предполагаемия убиец на детето в Сотиря?