Световен ден на осведомеността за аутизъм - адекватни ли са грижите на институциите?