Стаматов: Има тенденция към понижаване на знанията по математика