Ядрен физик АЕЦ „Козлодуй“ е изцяло зависим от Русия