Павел Петров - един от малкото електронни артисти, които прославят България по Света