Увеличава се броят на жертвите на тайфуна в Япония