Все повече зрелостници кандидатстват в български ВУЗ