Българската платформа за изкуствен интелект излиза на 3 март!