Глобите към КАТ скачат двойно, ако не платим навреме