Пред NOVA: Говорят родителите на падналото от втория етаж дете